Obeisance to the Fool

After the last post on Tiding Up art…, hereby the brilliant, crazy and shocking contribution of the Yes Men to our list of people who dare to change the world a little bit. Most organizations love to talk about Leaders, but what would the world be without the services of the Fool. Part of every well respected card deck, but painfully forgotten by mister Belbin when he defined his eight team roles. The Fool is like a mirror: (s)he shows what stays hidden. Have a look at his brave video, and draw your own conclusions. 

Aan de slag met vernieuwing en innovatie

This article was recently published in a Dutch Magazine for Young Professionals. It gives an insight in a innovation pilot program we ran at a big insurance company. We’re now focussing on bringing the initiative to the next level using the informal organization as much as possible. “I just go with the flow” (Fredrik Härén).

 

Wat doe je als medewerkers reorganisatie moe zijn?
Hoe motiveer je deze medewerkers als ze onzeker zijn over hun eigen toekomst?
Hoe stimuleer je hen om spontaan met verbeterinitiatieven te komen en nieuwe dingen uit te proberen?

Voor deze vragen zag het verzekerbedrijf van ING zich begin dit jaar gesteld. Voorbereidingen op een beursgang, uitdagende marktomstandigheden, een constante druk op kostenbeheersing. Allemaal aspecten die niet direct uitnodigen om uitgebreid te starten met vernieuwingsinitiatieven waarvan op voorhand niet vaststaat wat deze op zullen leveren. De actuele marktsituatie vraagt echter wel om een financiële dienstverlener die actief meebeweegt met veranderende omstandigheden en daarop juist het verschil maakt.

Hendrik Jan Bot (leiderschapsontwikkeling bij ING Verzekeren) en Rutger Slump (programmamanager de Baak) gingen met deze vraag aan de slag en ontwikkelden een programma dat medewerkers leert zelf het initiatief te nemen en deze medewerkers tegelijkertijd motiveert om aan de slag te gaan met hun eigen verbeterinitiatieven.

Een bijzonder samenwerkingsverband waarbij inmiddels, we zijn op driekwart van de pilot uitvoering, duidelijk is dat dit programma meer is dan alleen een training: het kan als vliegwiel functioneren om het verandervermogen van een hele organisatie te vergroten.

 

Wat maakt deze pilot zo bijzonder?

Allereerst de opdracht: een programma ontwikkelen over vernieuwing en co-creatie dat diezelfde vernieuwing en co-creatie tegelijkertijd in praktijk brengt. Het zal niet vaak voorkomen dat een opdracht wordt gegeven om een programma te ontwikkelen en in een pilot aan te tonen dat dit programma ook toegevoegde waarde biedt. Het is vaak veel veiliger om bestaande programma’s uit te laten voeren waarbij uit eerdere ervaringen blijkt wat ze opleveren.

Daarnaast de insteek: leren door doen. Belangrijkste voorwaarde om aan het programma deel te kunnen nemen is dat deelnemers daadwerkelijk een vernieuwings- of verbeterinitiatief hebben waarmee ze aan de slag gaan. Het programma levert daarmee ook tastbare resultaten en is meer dan training: het is werkend leren.

Tenslotte de inhoud: een combinatie van de eigen leervraag, een korte assessment op de eigen verander cultuur, het gebruik van theater improvisatie oefeningen om op anderen te focussen en een beproefde systematische benadering: design thinking. Juist die combinatie maakt dat het programma persoonlijk wordt, direct bijdraagt aan het eigen presteren en deelnemers enthousiasmeert om aan de slag te gaan.

Hoe beleven deelnemers het programma?

Als energie bron. Het maakt ze enthousiast om daadwerkelijk dingen uit te proberen. Om samen met gebruikers te vernieuwen en door te ontwikkelen. Om hetzelfde vraagstuk opnieuw te ontdekken door de ogen van de gebruiker. Het stimuleert ze creatief te zijn en dingen anders te doen.

Is het programma daarmee per definitie succesvol? Niet op voorhand. Natuurlijk lopen deelnemers aan tegen de beperkingen in hun eigen werkomgeving. Weinig tijd, druk om andere dingen te doen, bedrijfswaarden die innovatie tegen houden en managers die verandering niet echt ondersteunen. Toch leren de deelnemers om dat wat niet meezit juist te zien als randvoorwaarde bij het zelf dingen proberen. En dat is niet een beperking maar een mogelijkheid om te kijken hoever je kunt gaan. Zo wordt iedere stap is een stap dichter bij wat ook nog kan. En dat motiveert.

Hoe ziet het vliegwiel er richting de toekomst uit?

Gezien het succes van de pilot, zijn we in co creatie met de enthousiaste deelnemers en early adopters van HR om een platform te ontwikkelen voor vernieuwing in de organisatie. Het doel is om vernieuwers met elkaar in verbinding brengen, en de ondersteuning bieden die ze nodig hebben om van inzicht naar impact te komen. Het buiten-gewone creëren. Dat kan zomaar nog heel leuk gaan worden!

2013-09-23 16.01.17 2013-09-25 15.09.17

Let’s Play Innovation Experiment at Accenture Innovation Awards

Last week de Baak was asked to give a short presentation at the Accenture Innovation Awards in Amsterdam with a focus on Playfulness in Innovation. We replied: “Yes, and… we want to try something new with this audience about this human side of Innovation. Is that ok?”. Do Dutch Innovators like to get out of their comfort zone? 

The setting was really challenging one: all the participants in the room wore headphones. In this way the audience could hear the speakers better, but it was also blocking direct contact in a strange way. It feels like talking into space. So we tried the concept of Bricolage: how can we use those  headphones for the point we like to make, in stead of seeing them as an element of obstruction?

Of course, we hoped for a room  with crazy dancing innovators  singing “Barbara Streisand!”, but learned more then we expected: isolation is killing for people to get out of their comfort zone. To start a movement you need direct interaction between people, and the feeling that they are part of a bigger whole. Some audience members (the early adopters) made it work, but because the audience followers  (majority) didn’t notice their success they waited till the normal situation to return.

Join the movement
Let’s Play Innovation is a movement to stimulate the innovative mindset of professionals in a playful way. So get connected via Facebook, Twitter and our website and play along! If you want to learn more join our Daring Innovation course of Incompany possibilities at de Baak.

Holding the space for Innovation

There is a metaphor for the concept “holding the space”. When a Jewish woman (or modern couple) goes into labor, there is an old lady sitting in the corner of the room, doing her knitting work. During all the pain, stress and big emotions of the process she just… keeps on knitting. She shows the couple without saying a word that she has seen it all before: There is no need for panic, it’s all part of the process, and everything will be fine. If she start screaming, you can start worrying… So, what can we learn from this elderly lady for our Innovation challenge?

Teams in distress
Innovation is most effective when working in teams, and they have (almost) similar phases. Forming, storming, norming, performing, and reforming according to Tuckman. Or getting together, fighting for understanding, loving, working and breaking up according to Slump:). Especially during the fighting phase in which teams struggle for team rules, ownership and values there is someone needed who keeps calm, shows without saying that it’s a necessary part of the process and only makes process interventions in order for the team to get to the next level. This e.g. team coach holds the space  for this team process. The idea that (s)he can intervene when things go out of hand is more important than actions.

keep-calm-carry-on

Holding the innovation game
In innovation the tension is even higher, as the outcome of the process is unknown. Innovators need a space where they can overcome their internal blockades, like “I’m not sure if this is going to work” of “I’m thinking of cows now, and I don’t know why…”, and start experimenting. with crazy new stuff.  So how do you create this space as a facilitator?

1. Find a process model as a map. This is especially important for the rational / control freaks in the group. They can’t handle the stress of not knowing where we’re going, and they are right: why reinvent the wheel? So be smart, pick or create a good one.
In Daring Innovation (DI) we make use of Design Thinking.

2. Introduce social rules that define how we interact. For instance: we always react in a “yes, and…” manner, and we stop when we hear the buzzer. Depending in the length of the process you give space for the team to make their own rules.
DI: Applied Improvisation. 

3. Create a physical space that supports the objective of of the meeting. This means on the one hand that we need the right practical tools. On the other hand should the room feel congruent with the phase of the innovation process. Are we at “Hard Rock” or “Singing Whales”.
DI: different locations from class room to Fablab. 

Whatever you do: for the participants it should all feel logical and in control – you’re holding the space. If you want to learn more please get into contact or follow the open enrollment program Daring Innovation @debaak

Q42 – Kras op de planeet

Deze week was ik op bezoek bij het innovatieve internetbedrijf Q42. A happy place for Nerds, en prijswinnend als bedrijf om voor te werken. Met acht Q-ers gingen we in gesprek over wat innovatie voor hun is. Het simpel verlangen was een “kras op de planeet”. Daarmee was Apple met de eerste iPhone werkelijk innovatief, als zou je het kunnen zien als een slimme bijeenraping van bestaande technologieën. Dus wat kunnen we leren van Q42?

Leiderschap: Hoe kan ik jou ontzorgen?
De vraag die elke leider / manager aan zijn medewerker zou moeten stellen is: “Hoe kan ik jou maximaal ontzorgen, zodat jij je volle innovatiekracht kan inzetten?”. De leider als facilitator in plaats van aap op de rots. Je krijgt ook geen goede ideeën onder een douche die af en toe koud water doorlaat. Tegelijkertijd zullen er altijd gesprekken zijn over wie de afwas moet doen op momenten.

Regels: Alles mag worden veranderd!
Zodra we dingen vastzetten in regels komen we aldus vast te zitten. Het is aldus niet zo dat er geen regels geïntroduceerd kunnen worden, want de hoofdregel is dat deze aangepast mogen worden. Sterker nog, je bent verantwoordelijk om altijd de regels ter discussie blijven stellen.

Cultuur: Extern innovatief bouwt op intern innovatief
Elke organisatie die niet intern innovatief georganiseerd is kan ook niet met innovatieve producten of diensten komen. Culture eats …  for breakfast. De founding fathers van een organisatie zetten hierbij de trend, maar de huidige leiders moeten het lef en vertrouwen om deze ruimte te blijven geven. Mag ik iets radicaal nieuws doen, met het risico dat we een maand aan het puinruimen zijn, of moet ik me eerst maanden verantwoorden? Welk mandaat krijg ik hier? Bij Q42 gaat het soms mis door bijvoorbeeld vernieuwende technologie, maar het wordt altijd weer met elkaar opgeknapt.

Beheer: Beheer is remmend op innovatie.
Ik heb een situatie proberen te verzinnen waar de bovenstaande stelling niet opging. Volgens mij is het altijd zo. Als je als innovator met beheer aan de gang gaat, gaat je energie aldus naar beheer… En als je iemand aanneemt voor beheer, dan haal je een beheercultuur in huis. Dat kan een bewuste keuze zijn, maar heeft impact op de cultuur van de totale organisatie. Beheer introduceert regels om te behouden in plaats van te willen vernieuwen.

Focus: Wat is je innovatief referentiepunt?
Wat voor mij innovatief is, is voor jou wellicht oud nieuws, en voor mijn moeder onbegrijpelijk. Het is interessant om met elkaar in gesprek te gaan van wie we willen horen “dat is werkelijk bijzonder cool!”.

 

Veel medewerks van Q42 hebben ‘Q-er’ als functietitel op LinkedIn. Zij verbinden zich daarmee aan hun organisatie in plaats van aan hun hierarchische positie. Het belangrijkste is dat je passie en plezier in je werk hebt als je wil vernieuwen, en uit je comfortzone durft te stappen omdat je werkelijk iets nieuws wilt neerzetten, en het vertrouwen in je collega’s hebt dat ze er zijn ook als het een keer misgaat. Misschien is de strech vraag voor de directie van een bedrijf wel: mogen jouw medewerkers zich soms vervelen?

You must learn to recognize a diamond in the rough

Last week I had a great meetup with the intreging Suzanne Merritt. Before she started her own business Suzanne was Senior Creatologist (great title) and Founder of the Creativity Laboratory at Polaroid Corporation, which was also located in Boston. She designed innovation programs which generated ideas valued at 60 million dollars. And now… she is in the search of Beauty and learns executives how to draw and take pictures. What is going on with her?

Bono’s hats and Art
“As founder of the Lab, I was certified in nine excellent innovation methodologies ranging from de Bono’s Six Thinking Hats to Creative Problem Solving. But something was lacking from these methodologies… Through the arts, we had discovered how to tap into an authentic source of creative energy in individuals and teams by connecting them to their work in more meaningful ways. The quality of ideas generated by the participants improved, and their behavior shifted.”
(Journal of Business Strategy Fall 2010 Vol.31 No.4, What Does Beauty Have to Do with Business?)

There are millions of ways to get to a new idea, and every human being has the capability to be creative. So what separates the ‘post-its professionals’ from the ones which bring something special? The main challenge is to recognize and appreciate new insights when they present themselves to you, or it will remain just post-its. For example: Some people see just a tree, while others recognize the solution for their business challenge. Another example is the question that many managers have “How can I choose between really new proposals of a business nobody knows yet? How do I know which one to pick that will become succesfull?”. Some call this ability a gift which makes it too special and mystical. It is something you can practice by doing daily exercises, going to places that give you new impulses, and keeping a creativity log, etc.. Suzanne uses the process that is useful as an outline.

–       Collect: see what is there

–       Connect: interpret

–       Create: determines appropriate action

As an experiment I went with her (and a meetup group) to the Charles River in Boston to take pictures of the sunset. The goal was to investigate the difference between taking a snapshot and letting a picture come to you. We used the same process of really being in the moment and seeing what was there (collect), noticing what is appealing to you (connect) and taking the best picture of that moment / story (create). What I noticed, as the ultimate amateur, is that I had to find the game in this exercise, in stead of just following the instructions. At that moment I forgot for a moment about time (flow) and was aware of what had to be photographed. I enjoyed the results, and was also aware that I had to practice much more… Suzanne helped us to see the beauty that is all around us, and to go a step further then just another picture of sunset.

Patterns of Beauty
Luckely we don’t have to invent the wheel for ourselves about beauty. At the Polaroid Creative Lab Suzanne investigated how you can find the elements which have this A factor. She identified eight patterns of beauty: vitality, luminosity, unity in variety, complexity, utility, simplicity, synchronicity, and sublimity. I won’t explain them in this blog, so have a look at this short video and read her beautiful iBook.

In General
I think it’s applicable for any creative process, but that one of the difficulties is to give yourself enough time to really collect and connect. Even with my background in Improvisation, which is most of the time played at high speed, you have to ground before you can add something that is worthwhile. This is not so easy, so be average and give yourself time to enjoy!

Social (innovation) safari 2012

The last couple of months I’ve been working on the social safari. And it will finally start and I’m really exited, because besides organising I will join as a participant myself. It is a one-week program (1-6 July 2012) in which international participants from diverse backgrounds work together on complex social issues. A concept of Kennisland and this year de Baak joins forces to make it even better.

The safari emerged out of the thought that solutions to complex issues are best solved by teams as diverse as possible. For one week we create the perfect social innovation think tank to help solving complex social issues of corporations in Amsterdam. Imagine having the thinking power of designers, consultants, social workers, entrepreneurs: all together

By this trailer you can get a good impression of the safari. Later on I’ll post some of my experiences. On Friday the 6th of july there will be a big party where we’ll present the results of this stunning week. This is open for everyone to join. Check out the facebook group.

Co create an event on Innovation and Playfulness (Vote for the Name)

On the 11th or January 2013 de Baak organizes the annual international Meet The World event, which has this year a focus on Innovation and how Playfulness can help organizations in this process. You could say that it is an offline version of this blog. At the moment we are looking for partners and other fun & interesting people to help us to co create this festival. You could be part of this process! Let’s prototype!

Please have a look at our draft webpage with a magazine which describes the outlines. 

And of course vote for the best name for this event. We put it on the right, so it connects well with your analytical left brain.

We’ve already started, so come out and play!

Payola: management of incentives

in reply to Rutger’s question: have you got an example of audiences being paid. I had the pleasure of having Richard Mackenzie as one of my professors. In his course I wrote a paper on the economic effects of payola e.g. Paying audiences and dj’s to be positive about your music. A nice thought experiment for me back then.

One could even say that subsidies are a form of paying audiences to listen. Government payola. The audience is rewarded for it’s attention by attending a cultural production that is more expensive than the whole of the tickets sold. Or am I being absurdly strict?

Happiness is the new productivity

One of the biggest problem for large companies, all over the world is to attrack, develop and maintain talent. Talented people are refusing to commit to an environment where they can’t make full use of their full potential, can’t contribute to the world or are “managed” by managers that are uninspiring for them. The need to work for a company is far less than it used to be. More than ever it is easy to set up your own business. You can easely join entrepreneurial networks and the knowledge of “how to” is spread all over the internet for free.

Mindvalley, an Malaysian company in the personal growth market is trying to do things differently. What Mindvalley is doing, is building a workplace where employees very much profit from being a part of. They’re not focussing on achieving linear goals in order to gain profit. What their doing is making sure that you as an mindvalley employee achieve your personal goals (linked to Mindvalley’s vision). They’re on a mission of building the World’s greatest workspace and by that they hope to reshape (by inspiring) the workspace of many traditional companies.

This way of working is very profitable for Mindvalley. Their becoming famous around the world. Talented people from all over the world are applying in order to work for Mindvalley. Most of people that have worked for mindvalley turn into entrepreneurs and start a business back in their own country. Almost all, linked to mindvalley or they’ve even started their local mindvalley company. By this Mindvalley is creating a world wide network of really talented people, absolutely devoted to Mindvalley’s vision and business.

I’ve selected this awesome video from the CEO of mindvalley where he explains more about the way Mindvalley works. Basicly what he is saying, is that “happiness is the new productivity” and that it creates a hugh ‘karmic kickback’ which (on the long term) is more profitable than any business strategy.  Cool isn’t it?